Vi vill vädja till er vårdnadshavare att fylla i lovblanketter utifrån det verkliga behovet då barnen ska vara på fritidshemmen.

Under det gångna året har vi sett att många barn anmäls till fritidsverksamheten men inte kommer t ex jullovet 2016 då det kom mindre än hälften av de anmälda barnen till fritidsverksamheten.

Detta innebär att personalen utifrån anmälan och ur ett säkerhetsperspektiv måste ringa/kontakta vårdnadshavare då ingen frånvaroanmälan gjorts.  Det innebar ca 50 samtal till vårdnadshavarna vid detta lov.

Ytterligare en konsekvens av detta är att mat tillagas utifrån antal anmälda barn vilket innebär ett stort matsvinn.

Med vänlig hälsning

Maria Radway-Berg       

Kristina Fredlund          

Agneta Gerdbo

 

Pink
0