Elevrådet

Elevrådet  Gärdesskolan 2016/-17

Elevrådet på Gärdesskolan är en ideell organisation som är skapad av elever för elever.
Vårt syfte är att lyfta Gärdesskolan, göra verklighet av åsikter och idéer, och att bidra till en mer givande och roligare skolgång.

Vi består av representanter från varje klass på högstadiet. På våra elevrådsmöten som sker med två veckors mellanrum, gör vi skillnad.

Som representant ansvarar du för att lyfta klassens åsikter, hålla i klassråden, och informera klassen. Representanterna väljs demokratiskt i början av läsåret. Alla representanter ingår i olika utskott som jobbar med utskottsspecifika frågor.

Utskotten är: Inre&Yttre Miljöutskottet, Psykosociala utskottet, Matutskottet, PR&Dokumentationsutskottet och Idrott&Aktivitetsutskottet.
 

Har du frågor, eller kanske synpunkter? Tveka inte, Kontakta elevrådet! Prata med din elevrådsrepresentant eller med styrelsen.

Kontakt:
Ordförande
Hugo Svensson 9A
hugo.helatiden@gmail.com
 

Sekreterare

Jenny Mårtensson 9A

Jenny010925@gmail.com

 

Ekonomiansvarig

Frida Blomqvist Nilsson 9B 

Frida.B.Nilsson@hotmail.se
 

Representanter åk 1-3

1A:

2A:

3A:

 

Ordförande:

Sekreterare:

 

Ansvariga pedagoger:

 

 

Representanter åk 4-6

4A:

4B:

5A:

5B:

5C:

6A:

6B:

 

Ordförande:

Sekreterare:

Representanter matråd:

Ansvarig personal:

 

Marianne Segelman Kilgren, Biträdander rektor

 

Dela:
Kategorier: