Föräldraråd

På Gärdesskolorna finns ett föräldraråd med representanter från alla klasser på skolorna. Rådet är organiserat utifrån skolans arbetslag och träffarna sker i respektive enhet;

 

  • Föräldraråd lågstadiet
  • Föräldraråd mellanstadiet
  • Föräldraråd högstadiet (ett råd för varje årskurs)

      - Åk 7

      - Åk 8

      - Åk 9

 

Rådets styrelse som består av representanter från de olika råden samverkar reglebundet med skolans rektor.

Minnesanteckningar föräldraråd 17 januari 2017

Dela: