Grundsärskolan

Grundsärskolan år F-9

I grundsärskolan går elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Vi har en heldagsverksamhet, vilket innebär att skola och fritidsverksamhet är belägna i samma lokaler och att samma personal arbetar med eleverna genom dagen.
Vårt arbetssätt riktar sig mot elever inom autismspektrum. Arbetssättet är ett strukturerat och individualiserat bemötande med en tydliggörande pedagogik.
Undervisningen sker mestadels i grupp men även individuellt, undervisningsmaterialet är individanpassat, konkret och visuellt tydligt.
I praktiskt-estetiska ämnen ansvarar ämneslärare på Gärdesskolan.

Grundsärskolans personal består av fyra pedagoger varav tre specialpedagoger och en grundskollärare med specialpedagogisk kompetens.
I grundsärskolan arbetar även en fritidspedagog och 6 elevassistenter med mångårig erfarenhet och arbete inom särskolan.

Grundsärskolan har ett nära samarbete med vårdnadshavare och andra personer som ingår i elevernas nätverk. Utifrån varje elevs förutsättningar skapar vi kontakter med andra elever och klasser (inkludering) inom Gärdesskolan.

Vill du veta mer om oss?
Kontakta oss per telefon eller e-mail.
Vår adress är Banérgatan 56, 115 53 Stockholm.
Tel: 08- 508 443 70

Skolledning

Lars Wikander, bitr. rektor
lars.wikander@stockholm.se
Tel: 070-695 94 52

Mentorer

Carolina Ortiz, Pinto, specialpedagog
carolina.ortiz.pinto@stockholm.se

Marke Suomalainen, specialpedagog
marke.suomalainen@stockholm.se

Lena Gårdhagen Eriksson, specialpedagog
lena.gardhagen-eriksson@stockholm.se

 

 

 

Dela: