Krisstödscentrum på Hantverkargatan 3

Stadens centrala krisledning är aktiverad och stadsdirektören samordnar stadens arbete med anledning av lastbilen som körde in i en folksamling under fredagen. 

Stadens centrala krisledning är fortsatt aktiverad och krisledningsnämnden sammanträder. Under lördagen samldes även förvaltnings- och bolagschefer. Stadens verksamheter pågår som vanligt. 

Stadsdirektören samordnar stadens arbete med anledning av händelsen vid Drottninggatan. Stockholms stad samverkar med bland annat polis och andra myndigheter för att hantera händelsen.

Staden uppdaterar löpande information på svenska och engelska på stockholm.se

Krisstödscentrum på Hantverkargatan 3

Krisstödscentrum finns på Hantverkargatan 3D. Dit kan du vända dig om du  känner oro och vill ha någon att prata med efter det som hänt.

Så får du kontakt:
Telefon 08-508 40 000
Besök krisstödscentrum på Hantverkargatan 3.

Krisstödscentrum bemannas av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Öppettider

Alla dagar klockan 12.00-21.00 från och med måndagen den 10 april till och med söndagen den 23 april.

Övriga tider hänvisas till socialjouren på telefonnummer 08-508 40 000.

Stöd till barn i stadens verksamheter

Medarbetare som möter barn i stadens verksamheter, till exempel personal inom förskolan, fritids, skolor och elevhälsoteam, är beredda att möta upp barn som är i behov av stöd.Stödinsatser kommer att erbjudas även efter påsklovsveckan, eftersom många barn är lediga under påsken.

Stöd till medarbetare

Förvaltningar och bolag ska vid det här laget ha kännedom om de medarbetare som drabbats av händelsen. Medarbetare erbjuds krisstöd via företagshälsovården och respektive chef har ansvar att följa upp. De förvaltningar och bolag som har drabbade medarbetare har nära kontakt med stadens ledning.

Flaggning på halv stång

Stockholms stad har tillsammans med Riksdagen, regeringskansliet och Slottet beslutat att flagga på halv stång under hela lördagen. Därmed sker inte den tidigare aviserade flaggningen på Stadshuset honnörstrappa med anledning av den internationella Romadagen.

Kondoleansböcker i Stadshuset och Kulturhuset Stadsteatern

Det är möjligt att lämna kondoleanser i Stadshusets besöksentré på Ragnar Östbergs plan 1, lördag den 8 april klockan 10.00-15.00, söndag den 9 april klockan 10.00-19.00 och även under nästa vecka.  

I Kulturhuset Stadsteatern finns kondoleansboken vid huvudentrén, vid "Plattan". På lördag den 8 april kan man lämna kondoleanser fram till klockan 20.00 och på söndag den 9 april klockan 11.00-20.00.

Dela: