Matematik/NO

Här fördjupar vi och breddar oss inom både matematik och naturvetenskap. Vi arbetar med problemlösningsuppgifter inom matematiken och genomför olika laborationsuppgifter i fysik och kemi. Några av arbetsuppgifter knyter an till den ordinarie undervisningen i dessa ämnen, medan andra är helt fristående. 

I åk 7 erbjuds Ma/No som ett gemensamt paket och tiden fördelas mellan ämnena. I åk 8 och åk 9 söker eleven antingen matematik eller No. Matematiken erbjuds också som antingen bas eller fördjupning. För dig som vill han en matematikprofil på din skolgång finns möjligheten att välja detta spår under hela din högstadietid. Då är du väl förberedd inför vidare studier inom gymnasieskolan. 

Dela:
Kategorier: