Möte med utbildningsdirektören

Härom veckan träffade några av lärarna på Gärdeskolan utbildningsdirektören för Stockholm Stad, Tony Mufic.

Lärarna fick där chansen att prata om allmänna utbildningsfrågor för Stockholm Stad men även lokala frågor som berör Gärdesskolan.

Tony har under en period bjudit in pedagoger för lunch på utbildningsförvaltningen.

Det är ett sätt för Tony att få en direkt kontakt med lärare och annan pedagogiskpersonal på skolorna.

Tillfället är också en chans för lärare att få ställa frågor och komma med berättelser och synpunkter från verksamheten som de arbetar med.

Tony kommer att sammanfatta sina träffar för att se om det finns mönster som återkommer och därmed hjälpa till för att skapa bra åtgärder och även kunna ta med sig synpunkter till politikerna.

Vi på Gärdesskolan tackar Tony för en trevlig lunch med bra diskussioner.

Vi lärare som var med på lunchen är nöjda med träffen och kände att vi fick fram de synpunkter som var viktiga för oss på Gärdesskolan.

Dela:
Kategorier: