Till innehåll på sidan

Årskurs 4-6

Är du vårdnadshavare till elev i Gärdesskolans åk 4-6 hittar du mer information i Skoplattformen. Där publicerar lärarna nyheter, information om inlämningar, idrottsdagar och liknande. Du kan också hitta planeringar och dokumentation om ditt barn i Skolplattformen.

Mellanstadiet på Gärdesskolan

På mellanstadiet kommer du att ha fler undervisande lärare än på lågstadiet. Undervisningen sker i olika salar. Du läser exempelvis svenska och SO i en sal för en lärare och matematik och NO i en annan sal för en annan lärare. Ditt arbetsmaterial och dina ytterkläder förvarar du i ett skåp. Lärarna är ämneslärare, vilket betyder att de har specialiserat sig på två till tre ämnen. En av dina undervisande lärare blir också din mentor. Hon eller han har mer ansvar för dig och din utveckling. Din mentor träffar du på utvecklingssamtal, mentorstid och mentorsdagar. På mellanstadiet läser du också fler ämnen än på lågstadiet. Hem- och konsumentkunskap, teknik och moderna språk är ämnen som tillkommer.

Undervisning i moderna språk

På Gärdesskolan erbjuder vi undervisning i moderna språk med start i årskurs 4 istället för årskurs 6. Det ger längre tid för inlärning, fördjupade kunskaper och ökad motivation. Barn i åldern 8 till 11 år har också en mer avancerad kognitiv utveckling för andraspråksinlärning jämfört med barn i åldern 12-15 år.

Dela:
Kategorier: