Till innehåll på sidan

Årskurs F-3

Välkommen till Gärdesskolans lågstadium!

Vi är ”den lilla skolan” i ”den stora skolan”! Gärdesskolan lågstadium F-3 håller till i egna lokaler i en egen del av skolbyggnaden, lite avskilt från huvudskolan, för att vi ska ha lugn och ro, men ändå med närhet till alla andra verksamheter i skolan.

Förskoleklass - årskurs 3

Vi på lågstadiet arbetar för att alla elever ska nå målen och få en så god grund och utbildning som möjligt, för att fortsätta på mellanstadiet och för vidare studier. Vi lägger stort fokus på värdegrundsarbetet, genom bland annat metoden PAX, som ger ökad trygghet och arbetsro i klassrummet.

På lågstadiet arbetar klasserna nära varandra med gemensamma aktiviteter och traditioner. Det kan bland annat vara storläsningar i blandade grupper eller en turnering i  äggapickning i samband med påsk. Årskurs 1 till årskurs 3 arbetar med ett gemensamt tema per termin. Vi arbetar teoretiskt och praktisk tillsammans med olika teman utifrån läroplanen, LGR 11. På lågstadiet har vi en fungerande fadderverksamhet och vi har ett nära samarbete i huset. I lågstadiebyggnaden finns Elevhälsoteamet som innefattar skolsköterska, psykolog, barn- och elevombudsman samt speciallärare. Närheten till Gärdesfältet och alla museer ger oss stora möjligheter till aktiviteter utanför skolan.

Pax i skolan

Samtliga klasser F-3 på Gärdesskolan arbetar med PAX, ett arbetssätt som främjar självkontroll och samarbete för att skapa en god studiemiljö i klassrummet. PAX är en del av värdegrundsarbetet i klasserna. Det finns många internationella studier av PAX på både kort och lång sikt med goda resultat. I Sveriges gjordes en pilotstudie 2017, där Gärdesskolorna deltog. Resultatet var i linje med de internationella studierna. En större nationell studie i Sverige är på gång. Ni kan läsa mer om arbetssättet PAX på www.paxiskolan.se 

Skolbibliotek 

Skolbiblioteket på Gärdesskolan har ett brett utbud av böcker och erbjuder olika läsfrämjande aktiviteter. Läslov i biblioteket, sagostund eller högläsning med pyssel är några exempel som lockar till läslust. Bibliotekarien lyfter olika teman och boktipsar eleverna så att de hittar in böckernas magiska värld. Bibliotekarien tipsar även gärna föräldrar om högläsningsböcker och andra boktips. Läs mer om biblioteket på hemsidan https://gardesskolan.stockholm.se/skolbiblioteket-0 

Rörelse

Förskoleklass - årskurs 3 på Gärdesskolan har utöver Idrott och hälsa även rörelsepass inlagda under skolveckan. Målet är att skapa intresse och främja lusten till fysisk aktivitet. Under vinterhalvåret är vi idrottshallen. Aktiviteten skall vara pulshöjande, varierad och lustfylld. Vi använder oss främst av hinderbanor och olika stationer. Resten av året är vi ute med rörelsepass, lekar, löpning och bollspel på menyn.

Läxhjälp

På lågstadiet erbjuder vi 60 minuters läxhjälp, för elever i åk 1–3, med lärare en gång per vecka. Läxhjälp ger alla elever samma möjligheter att uppnå kunskapsutveckling, ökade ämneskunskaper, självförtroende och motivation. 

Dela:
Kategorier: