Årskurs F-3

Vi är ”den lilla skolan” i ”den stora skolan”! Gärdesskolan lågstadium F-3 håller till i egna lokaler i en egen del av skolbyggnaden, lite avskilt från huvudskolan, för att vi ska ha lugn och ro, men ändå med närhet till alla andra verksamheter i skolan.

Välkommen till Gärdesskolans lågstadium!

Vår målsättning på lågstadiet är att alla elever ska nå målen och få en så god grund och utbildning som möjligt, för att fortsätta på mellanstadiet och för vidare studier. Vi lägger stort fokus på värdegrundsarbetet, genom bland annat metoden PAX, som ger ökad arbetsro och trygghet.

Årskurs 1 till årskurs 3 arbetar med ett gemensamt tema per termin. Vi arbetar teoretiskt och praktisk tillsammans med olika teman utifrån läroplanen, LGR 11. På lågstadiet har vi en fungerande fadderverksamhet och vi har ett nära samarbete i huset. I lågstadiebyggnaden finns Elevhälsoteamet som innefattar skolsköterska, psykolog, barn- och elevombudsman samt speciallärare. Närheten till Gärdesfältet och alla museer ger oss stora möjligheter till aktiviteter utanför skolan.

 

Dela:
Kategorier: