Elevens val

Elevens val - årskurs 7-9

Inför år sju kommer du att få välja en av följande kurser som ”elevens val”. Elevens val har man 80 minuter i veckan och det ger dig chansen att få ägna dig mer åt det du är extra intresserad av, eller kanske vill utveckla dig i.

I dessa kurser ges inget betyg och ditt val av kurs nu kommer inte att påverka din ansökan till gymnasieskolan. Givetvis hoppas vi att innehållet i kursen utvecklar dina kunskaper och färdigheter och att du kommer att få nytta av det, både inom och utanför skolan.
Här kan du se exempel på vad respektive kurs kan innehålla. Upplägget bestäms sedan tillsammans med eleverna. 

Elevens val väljs för ett år i taget. Inför varje nytt läsår har du möjlighet att välja ett nytt ämne som elevens val eller att fortsätta med samma. För dig som dig som till exempel vill skaffa dig extra goda kunskaper i ett ämne inför gymnasieskolan rekommenderar vi att du väljer samma ämne alla dina tre år. 

Dela:
Kategorier:

Musik

Inom elevens val musik så får du chansen att musicera tillsammans med andra. Du får prova olika instrument och vi sätter ihop band och spelar tillsammans.

Matematik

Här fördjupar vi och breddar oss inom både matematik och naturvetenskap. Vi arbetar med problemlösningsuppgifter inom matematiken och genomför olika laborationsuppgifter i fysik och kemi.