Till innehåll på sidan

Elevens val

I grundskolans timplan anges ett visst antal timmar för elevens val. Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen. På Gärdesskolan kan vi erbjuda ett urval av ämnen som elevens val. Både på låg-, mellan-, och högstadiet.

Årskurs 1-3

Elevens val omfattar 30 minuter i veckan och sker inom klassens ram.

Årskurs 4-6

I årskurs 4-5 omfattar elevens val 45 minuter i veckan från och med höstterminen 2020. Grupperna är åldersblandade utifrån val. Valet sker terminsvis. Vi erbjuder en stor andel praktiskt-estetiska ämnen. Undervisningen sker i en anpassad sal. 

Exempel på ämnen:

 • Bild Vill du vara med och måla på skolans väggar antingen inomhus eller ute på skolgården? Kanske du vill skapa ett konstverk i mosaik eller i lera? Tillsammans skapar vi en vackrare mer trivsam skola för oss själva och för de elever som ska gå på skolan en lång tid framöver. Vi arbetar på att göra förändringar av hög kvalitet och lång varaktighet.
 • Programmering Du får tillfälle att utveckla sitt datalogiska tänkande genom att praktiskt prova och upptäcka att du kan få datorn att lyda. Problemformulering och -lösning, kreativitet och logiskt tänkande är exempel på centrala förmågor som tränas.  På lektionerna använder vi både datorer och iPads till att skriva kod. 
 • Musik Du får chansen att spela och sjunga enligt just dina önskemål. Exempelvis genom att prova olika instrument och vi sätter ihop olika band i olika musikstilar och spelar tillsammans. Du får också utrymme till att testa att skriva din egen musik på instrument eller genom olika digitala verktyg.
 • Idrott och hälsa På elevens val i idrott kommer vi att vara aktiva i en stor bredd av olika idrottsaktiviteter. Du kommer att få utveckla samarbete och laganda och med det får rörelseglädjen ett stort utrymme. Eftersom det är eleven val så kommer ni som väljer detta vara en stor del i valet av aktiviteter på lektionerna. 
 • Drama Ni spelar upp små minipjäser för varandra och får improvisera. Du kommer att få uttrycka dig medvetet med kroppen, träna dig på att leva dig in i andra människor, samarbeta, använda din röst, koncentrera dig och att vara avspänd. Allt på ett lekfullt och roligt sätt.

Årskurs 7-9

I årskurs 8 och 9 omfattar elevens val 60 minuter i veckan från och med höstterminen 2020. Undervisningen sker årskursvis. Exempel på ämnen:

 • Matematik: fördjupning är till för dig som vill fördjupa dig och arbeta med svårare uppgifter inom samma arbetsområde som ni jobbar med i den ordinarie matematikundervisningen. Du får själv vara med och önska arbetssätt och innehåll. Här finns möjlighet att göra sådant som vi annars inte hinner med under de vanliga lektionerna. 
 • Matematik: bas Här arbetar vi mer med grunderna i matematikämnet. Här får du chans att fylla igen eventuella luckor, mer tid att arbeta med uppgifterna i läroboken, fler övningsuppgifter på grundläggande nivå samt fler genomgångar av det som just du har behov av. Vi jobbar med samma delområde som du gör på de ordinarie matematiklektionerna.
 • Bild
 • Drama
 • Idrott och hälsa
 • C-Språk från årskurs 8 När du börjar åttan har du möjlighet att lära dig ytterligare ett främmande språk vid sidan av ditt B-språk. Väljer du C-språk så kan du läsa steg 1 i franska, spanska eller tyska. Kursen pågår under årskurs 8 och årskurs 9. Språket kan generera ytterligare ett betyg och därmed höja meritvärdet.

 

Dela:
Kategorier: