Till innehåll på sidan

Elevens val

I grundskolans timplan anges ett visst antal timmar för elevens val. Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen.

 På Gärdesskolan kan vi erbjuda ett urval av ämnen som elevens val. Både på låg-, mellan-, och högstadiet.

Årskurs 1-3

Elevens val omfattar 30 minuter i veckan och sker inom klassens ram.

Årskurs 4-6

I årskurs 4-5 omfattar elevens val 45 minuter i veckan från och med höstterminen 2020. Inom elevens val väljer eleverna ett läsa ett modernt språk. Det ger en möjlighet att starta undervisningen redan från årskurs 4 istället för starten som annar sker i årskurs 6. Det ger längre tid för inlärning, fördjupade kunskaper och ökad motivation. Barn i åldern 8 till 11 år har också en mer avancerad kognitiv utveckling för andraspråksinlärning jämfört med barn i åldern 12-15 år. Vilka språk vi kan erbjuda varierar men ambitionen är att erbjuda franska, spanska och tyska.

Årskurs 7-9

I årskurs 8 och 9 omfattar elevens val 60 minuter i veckan från och med höstterminen 2020. Undervisningen sker årskursvis. Exempel på ämnen:

  • Matematik: fördjupning är till för dig som vill fördjupa dig och arbeta med svårare uppgifter inom samma arbetsområde som ni jobbar med i den ordinarie matematikundervisningen. Du får själv vara med och önska arbetssätt och innehåll. Här finns möjlighet att göra sådant som vi annars inte hinner med under de vanliga lektionerna. 

  • Matematik: bas Här arbetar vi mer med grunderna i matematikämnet. Här får du chans att fylla igen eventuella luckor, mer tid att arbeta med uppgifterna i läroboken, fler övningsuppgifter på grundläggande nivå samt fler genomgångar av det som just du har behov av. Vi jobbar med samma delområde som du gör på de ordinarie matematiklektionerna.
  • Bild
  • Drama
  • Idrott och hälsa
  • C-Språk från årskurs 8 När du börjar åttan har du möjlighet att lära dig ytterligare ett främmande språk vid sidan av ditt B-språk. Väljer du C-språk så kan du läsa steg 1 i franska, spanska eller tyska. Kursen pågår under årskurs 8 och årskurs 9. Språket kan generera ytterligare ett betyg och därmed höja meritvärdet.

 

Dela:
Kategorier: