Elevhälsa

Gärdesskolorna har en väl utbyggd elevhälsoorganisation. Personalen i elevhälsan arbetar i team ihop med skolledning och specialpedagoger och speciallärare. I elevhälsoteamet för åk F-6 finns skolsköterska, psykolog, bitr. rektor samt specialpedagog. För åk 7-9 finns i motsvarande organisation skolsköterska, fältassistent, biträdande rektor och specialpedagog. För arbetet finns en handlingsplan som beskriver våra rutiner och ansvarsfördelning.

Skolsköterska

Anna Jangholm arbetar som skolsköterska på Gärdesskolan. Hon arbetar på skolan måndag till fredag.

Telefon: 08 - 508 44 263 eller 0761 - 244 263

E-post: anna.jangholm@stockholm.se

Skolsköterska

Olaus Petriskolan

Margaretha Kristiansson arbetar främst torsdagar med undantag onsdagar när det är läkarmottagning (10 timmar/vecka)

Telefon: 0761 - 210 144

E-post: margaretha.kristiansson@stockholm.se

Skolläkare

Vasiliki Vanky är skollärare och nås via skolsköterskan.

Skolpsykolog

Karin Calissendorff arbetar som skolpsykolog på Gärdesskolan och Olaus Petri skola måndagar och torsdagar vårterminen 2018. Vårdnadshavare är välkomna att kontakta Karin per telefon för information och stöd gällande elevers psykiska hälsa samt skolfrågor. Stödsamtal för elever erbjuds i viss utsträckning, efter samtycke från vårdnadshavare. Karin arbetar med alla årskurser inklusive särskolan.

Telefon: 08 - 508 44 261

E-post: karin.calissendorff@stockholm.se

Barn- och elevombudsman

Ann-Sofie Wikander är Gärdesskolornas Barn-och Elevombudsman. Hon ansvarar för likabehandlingsarbetet i åk F-9. Välkomna att höra av er.

Telefontid är onsdagar kl. 13.00 -14.00.

Telefon: 08 - 508 44 262 eller 0761 - 244 262

E-post: ann-sofie.wikander@stockholm.se

Elever är olycksfallsförsäkrade

Alla elever på Gärdesskolan är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB. Om eleven råkar ut för en skada är det är vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Eriks försäkrings webbplats, www.sterikforsakring.se.

 

 

 

Dela: