Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Gärdesskolorna har en väl utbyggd elevhälsoorganisation. Elevhälsan består av skolledning, speciallärare/specialpedagog, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, barn- och elevombudsman samt studie- och yrkesvägledare.

Personalen i elevhälsan arbetar i flera mindre team beroende på årskurser. Samarbetet mellan elevhälsan och övrig personal beskrivs i skolans elevhälsoplan.

Elevhälsoarbetet är hela skolans uppdrag och utgår från att sätta elevens bästa i centrum. Det börjar i klassrummet och syftar till att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Vi arbetar förebyggande, åtgärdande och hälsofrämjande för att erbjuda alla elever en god lärmiljö.

Här nedanför hittar du kontaktuppgifter, telefonnummer och telefontider till funktioner inom elevhälsan.

Skolsköterska, Gärdesskolan

Charlotta Glad arbetar på Gärdesskolan alla dagar i veckan.

Telefon: 076 12 442 63

E-post: charlotta.glad@edu.stockholm.se

Skolsköterska, Olaus Petri skola

Ulrika Aulin arbetar måndagar.

Telefon: 076-12 101 44

e-post: ulrika.aulin@edu.stockholm.se

Skolläkare

Kontaktas via skolsköterskan.

Skolkurator

Jenny Axelsson arbetar som skolkurator på Gärdesskolan. Elever och vårdnadshavare är välkomna att kontakta Jenny för stödsamtal.

Telefon: 

E-post: jenny.elisabet.axelsson@edu.stockholm.se

Skolpsykolog

Karin Calissendorff arbetar som skolpsykolog på Gärdesskolan och Olaus Petri skola måndagar och tisdagar vårterminen 2021. Vårdnadshavare är varmt välkomna att ringa Karin för rådgivning på telefontiden på tisdagar kl. 13-14.

Tel 08-508 442 61.

E-post: karin.calissendorff@edu.stockholm.se

Barn- och elevombudsman

Ann-Sofie Wikander är Gärdesskolornas Barn-och Elevombudsman. Hon ansvarar för likabehandlingsarbetet i åk F-9. Välkomna att höra av er.

Telefontid är onsdagar kl. 13.00 -14.00.

Telefon: 08 - 508 44 262 eller 0761 - 244 262

E-post: ann-sofie.wikander@edu.stockholm.se

Elever är olycksfallsförsäkrade

Alla elever på Gärdesskolan är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB. Om eleven råkar ut för en skada är det är vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Eriks försäkrings webbplats, www.sterikforsakring.se.

 

 

 

Dela: