Elevhälsa 2017

Gärdesskolorna har en väl utbyggd elevhälsoorganisation. Personalen i elevhälsan arbetar i team ihop med skolledning och specialpedagoger.
I elevhälsoteamet för åk F-6 finns skolsköterska, psykolog, bitr. rektor samt specialpedagog. För åk 7-9 finns i motsvarande organisation skolsköterska, kurator, fältassistent, bitr. rektor och specialpedagog.

För arbetet finns en handlingsplan som beskriver våra rutiner och ansvarsfördelning.

Gärdesskolan

Anna Jangholm ansvarar för Gärdesskolan arbetar alla dagar på skolan

Telefon 08-508 44 263 - 0761 244 263

e-post:anna.jangholm@stockholm.se

 

Information om Olycksfallsförsäkring för elever

Barn- ungdomsförsäkring under skoltid

www.sterikforsakring.se

 

Olaus Petriskolan

Skolsköterska

e-post

 telefon

Läs mer om elevhälsa på

http://www.stockholm.se/elevhalsa

Elevhälsovården - medarbetare

Skolpsykolog  
Karin Calissendorff tfn: 08-508 44 261
Skolsköterska
Anna Jangholm  tfn: 08-508 44 263

   
Skolläkare  
Vasiliki Vanky nås via skolsköterskan.

Dela:
Kategorier: