Elevhälsovården - medarbetare

På Gärdesskolan finns:

Skolpsykolog  
Karin Calissendorff tfn: 508 44 261
Skolsköterska  
Anna Jangholm

tfn: 508 44 263

Ansvar: Gärdesskolan åk F-9 + särskolan

 

 

Barn-och Elevombudsman  
Ann-Sofie Wikander  tfn: 08-508 44 262
  mobil: 076 12 44 262
Skolläkare  
Vasiliki Vanky (kontaktas via skolsköterskan)

 

Dela: