Till innehåll på sidan

Föräldramöten och utvecklingssamtal

Förändringar i skolans rutiner för lämning, hämtning och utflykter med kollektivtrafik

Föräldramöten årskurs F-3

I F-3 genomförs föräldramöten som ett fysiskt möte i klassrummen. Endast en vårdnadshavare per elev deltar i det fysiska föräldramötet för att minimera gruppstorleken.

Föräldramöten årskurs 4-9

Till följd av rådande omständigheter ser vi över traditioner som kan innebära att större grupper personer samlas. Vi styr därför om föräldramötena till ett digitalt alternativ i årskurs 4-9. Mentorer bjuder in till ett Teams-möte via e-post.

Utvecklingssamtalens genomförande

Utvecklingssamtalen genomförs som planerat. Vi försöker undvika stora flöden av vårdnadshavare i skolan under samtalen. Därför får maximalt en vårdnadshavare per elev delta i samtalet. Om du som vårdnadshavare istället önskar genomföra samtalet digitalt kontakta ditt barns mentor.

Lämning, hämtning och utflykter med kollektivtrafik

Fortsättningsvis sker hämtning och lämning av elever i årskurs F-9 på skolgården. För att undvika trängsel i lokaltrafiken uppmanar Region Stockholms trafikförvaltning (SL) att skolor och förskolor ska undvika resande i största möjliga mån. Resor med kollektivtrafik kommer därför inte att genomföras med undantag för orienteringsdagen i årskurs 9.

Dela:
Kategorier: