Föräldraråd

På Gärdesskolorna finns ett föräldraråd med representanter från alla klasser på skolorna. Rådet är organiserat utifrån skolans arbetslag och träffarna sker i respektive enhet;

  • Föräldraråd lågstadiet
  • Föräldraråd mellanstadiet och högstadiet

  

Rådets styrelse som består av representanter från de olika råden samverkar reglebundet med skolans rektor.

 

Dela: