Förskoleklass

På Gärdesskolan går elever från F-klass till åk 9.
Gärdesskolan lågstadium F-3 håller till i egna lokaler i en egen del av skolbyggnaden, lite avskilt från huvudskolan, för att vi ska ha lugn och ro, men ändå med närhet till alla andra verksamheter i skolan.

Vår målsättning i förskoleklassen är att ge eleverna
·        Social kompetens så att de utvecklar sin förmåga att fungera tillsammans med
          andra människor i olika sammanhang
·         Redskap för att kunna tillgodogöra sig kunskap
·         Förutsättningar för att känna trygghet i skolan

Att vara sex år tillsammans med andra sexåringar är en stor träning i att kunna
·         Leka och ha roligt tillsammans
·         Lyssna både på vuxna och kamrater
·         Vänta på sin tur
·         Samarbeta
·         Ta instruktioner både individuellt och i grupp
·         Ta ansvar för sig själv och sina handlingar
·         Vara en bra kompis

Skoldagen
Tre timmar om dagen har vi skolförberedande verksamhet. Vi arbetar då bland annat med skapande, språkstärkande lekar, samarbetsövningar, matematik och aktuella teman. Efter lunch börjar fritids med olika aktiviteter. På Gärdesskolorna fortsätter de pedagoger som arbetat med barnen på förmiddagen att vara med barnen även på eftermiddagen. Vi på Gärdesskolorna lägger stor vikt vid barnens hälsa och rörelse och vistas mycket utomhus och i naturen. En gång i veckan har vi utedag då vi besöker olika parker, museum eller gör skogsutflykter. Lärandet skall vara lustfyllt och vi strävar efter att alla elever under sitt år i förskoleklass utvecklar sin nyfikenhet och sitt intresse för att lära sig i en trygg och glädjefull miljö!

Har ni frågor får ni gärna kontakta oss på via telefon

Ansvariga pedagoger i förskoleklassen Sara Zehlén & Ahmed Marakbi på 08-508 44 265

Förskollärare Sara Zehlén: sara.zehlen@stockholm.se
Fritidspedagog Ahmed El-Marakbi ahmed.el-marakbi@stockholm.se

Bitr. rektor Kristina Fredlund

Tlf:08-508 44 256

E-post: kristina.fredlund@stockholm.se

 

Dela: