Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Här kan du läsa om hur det är att gå i förskoleklass på Gärdesskolan.

Välkommen till förskoleklassen

Gärdesskolan lågstadium F-3 håller till i egna lokaler i en egen del av skolbyggnaden, lite avskilt från huvudskolan, för att vi ska ha lugn och ro, men ändå med närhet till alla andra verksamheter i skolan.

Vår målsättning i förskoleklassen är att ge eleverna

  • Social kompetens så att de utvecklar sin förmåga att fungera tillsammans med andra människor i olika sammanhang
  • Redskap för att kunna tillgodogöra sig kunskaper
  • Förutsättningar för att känna trygghet i skolan

Att vara sex år tillsammans med andra sexåringar är en stor träning i att kunna

  • Leka och ha roligt tillsammans
  • Lyssna både på vuxna och kamrater
  • Vänta på sin tur
  • Samarbeta
  • Ta instruktioner både individuellt och i grupp
  • Ta ansvar för sig själv och sina handlingar
  • Vara en bra kompis

Skoldagen i förskoleklassen

Tre timmar om dagen har vi skolförberedande verksamhet. Vi arbetar då bland annat med skapande, språkstärkande lekar, samarbetsövningar, matematik och aktuella teman. Efter lunch börjar fritids med olika aktiviteter. På Gärdesskolorna fortsätter de pedagoger som arbetat med barnen på förmiddagen att vara med barnen även på eftermiddagen. Vi på Gärdesskolorna lägger stor vikt vid barnens hälsa och rörelse och vistas mycket utomhus och i naturen. En gång i veckan har vi utedag då vi besöker olika parker, museum eller gör skogsutflykter. Lärandet skall vara lustfyllt och vi strävar efter att alla elever under sitt år i förskoleklass utvecklar sin nyfikenhet och sitt intresse för att lära sig i en trygg och glädjefull miljö!

Kontakta oss för frågor

Ansvariga pedagoger i förskoleklassen Ahmed El-Marakbi
Fritidspedagog Ahmed El-Marakbi ahmed.el-marakbi@stockholm.se

 

Dela: