Till innehåll på sidan

Fritidshem

Fritidshemmet F-3

Välkommen till Gärdesskolans fritidshem

På Gärdesskolan finns två fritidsavdelningar, Trehörningen och Drakgrottan. Vi har öppet mellan kl. 07:00 och kl. 17:30 måndag till fredag. Mellan kl. 07:00 och kl. 08:15 samt efter kl. 17:00 är det gemensam omsorg för alla elever F-3 på Trehörningen en av våra avdelningar.

Genom olika samlingar, fritidsråd med mera är barnen med och påverkar sin tid på fritids. På så sätt övar sig barnen i ett demokratiskt förhållningssätt eller tänkande och att respektera fattade beslut. Eftersom aktiviteterna utgår från barnens egna intressen och förutsättningar är barnen delaktiga i fritidshemmets verksamhet. På Gärdesskolan har fritidshemsavdelningarna gemensamma aktiviteter och traditioner så som Fritidsgympa, Stjärnfredagar, Fritidshemmens dag m.m.

Fri lek på fritids – vi har bara lekt idag

Vi anser att den fria leken både ute och inne är mycket viktig. Genom den tränar och övar eleverna på kommunikativ och social kompetens. Förvärvade kunskaper testas. Eleverna tränar samtidigt konflikthantering, empati och demokratiska värden. Regler och normer utvecklas.

Skola och Fritidshem

Fritidshemmet på Gärdesskolan är också ett komplement till skolan både tids- och innehållsmässigt. Vi fritidspedagoger följer en specifik klass från årskurs 1-3 och har ett tät samarbete med klassläraren. I vårt uppdrag ser vi till varje barns behov, intresse och erfarenhet. På så sätt får barnen utrymme för sin nyfikenhet och sin lust att lära samt inflytande i hur dagen formas. Vi erbjuder våra elever 60 minuter läxhjälp varje vecka.

Trygghet, tillit och trivsel

Vi arbetar hela tiden för att öka trivsel och trygghet i alla våra verksamheter. Eleverna möts i olika konstellationer för att lära känna varandra bland annat när vi firar våra traditioner. Vår förhoppning är att när eleverna slutar hos efter årskurs tre ska de ha en god självkänsla, tillit till sin förmåga att lära samt lust och nyfikenhet för att lära mer!

Kontaktuppgifter

Trehörningen, tfn: 0761 - 24 42 64
Drakgrottan, tfn: 0761 - 24 43 91

 

Dela: