GÅ-CYKLA TILL SKOLAN!

Tema Trafik!

Syfte och mål med temat

Barnen ska lära sig och känna till enkla och viktiga trafikregler och lagar, trafikmärken och skyltar.

Ex varför man ska stanna vid övergångsställe, ha reflexer när det är mörkt och hjälm när man cyklar.

Barnen ska pröva på att åka med Stockholms olika kollektiva färdmedel så som buss, T-bana, Djurgårdsfärja och tåg.

Vi tränar:

Uppmärksamhet – lyssna aktivt - säkerhet

Förståelse för givna instruktioner – språk och kommunikation

Samarbete

Geometriska former

Hälsa och rörelse – Cykelkurs i Kungsträdgården anordnat av SthlmBike ( F-klass)

Promenad i närområdet tittar på trafikskyltar och dess olika former

Miljö-tänk – Gå och Cykla till skolan

Matematiska begrepp, jämförelser och uppskattning, diagram där vi kan se hur vi kommit till skolan.

 

Alla i F -3 kommer att delta i ”Gå & Cykla till skolan” vecka 40.

Dela: