Gärdesskolans historia

 

Historik (ur arkivbeskrivning - Gärdesskolan år 2003. )

Gärdets folkskola började byggas i december 1944 och togs i bruk den 23 augusti 1945. Skolan hade vi denna tidpunkt plats för 1300 elever. Skolgången var sjuårig, men hade ett åttonde frivilligt skolår. Man läste efter 1919 års undervisningsplan. 1955 fullföljde ca 40% av eleverna sin skolplikt. Resten av eleverna gick över till real- eller flickskola.

Under 1960-talet bytte skolan namn till Gärdesskolan. Skolplikten förlängdes i och med införandet av 9-årig enhetsskola och grundskola. De första avgångsklasserna från respektive skolform lämnade Gärdesskolan 1964 respektive 1966.

Gärdesskolans upptagningsområde omfattar en del av Östermalm. Många elever kommer från medelklass eller övre medelklass. Inom upptagningsområdet ligger också Diplomatstaden. Det innebär att UD-elever studerar vid skolan. Skolan sägs vara krävande med hög kvalitet på undervisningen.

Idag (år 2003) är Gärdesskolan en F-9 skola. Skolan har även fritidshem och särskoleverksamhet. Den inhyser ca 1000 elever och omkring 150 personal har tjänst vid skolan. Ca 95% av eleverna har svenskt ursprung och den kan därför inte kallas mångkulturell.

Som logotype hade skolan en groda, eftersom den är byggd på sankmark.

Arkitekt vid bygget: Paul Hedqvist

Arkitekt vid om- och tillbyggnation: SISAB

 

Rektorsområdet har genom åren varierat i utseende:

År 1949-1991: Gärdets rektorsområde. (Annexskolor; Djurgårdsskolan, Olaus Petri skolan och Östermalmsskolan)

År 1992-2004: Eget enhet

År 2004-2013  Gärdets rektorsområde ( Annexskolor: Hjorthagens skola och Olaus Petri skolan)

Källa: Gärdesskolans arkivbeskrivning 2003 - arkivarie Elisabeth Petrén.

Dela:
Kategorier: