Till innehåll på sidan

Grundsärskolan

I Grundsärskolan på Gärdesskolan går elever från årskurs F-9.

 Eleverna följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Skolan har också inriktningen träningsskola som medför ämnesområden. Vi bedriver en heldagsverksamhet, vilket innebär att skola och fritidsverksamhet är belägna i samma lokaler och att samma personal arbetar med eleverna genom dagen.

Vårt arbetssätt är ett strukturerat och individualiserat bemötande med en tydliggörande pedagogik. Undervisningen sker mestadels i grupp men även individuellt. Undervisningsmaterialet är individanpassat, konkret och visuellt tydligt. 

Grundsärskolan har ett nära samarbete med vårdnadshavare och andra personer som ingår i elevernas nätverk. Utifrån varje elevs förutsättningar skapar vi kontakter med andra elever och klasser (inkludering) inom Gärdesskolan.

Vill du veta mer om oss?

Kontakta oss per telefon eller e-mail.

Tel: 08- 508 44 250 (vxl)

Skolledning

Harke Steenbergen, biträdande rektor

harke.steenbergen@edu.stockholm.se

 

Dela: