Hedersomnämnandet gick till Gärdesskolorna

Gärdesskolorna på Östermalm fick ett hedersomänande i samband med prisutdelningen med motiveringen: Gärdesskolorna har ett genomtänkt och strukturerat tillvägagångssätt för att öka elevernas trygghet i skolan och motverka diskriminering och kränkande behandling. Gärdesskolorna har sedan förra läsåret en barn- och elevombudsman som arbetar för att elever, föräldrar och medarbetare ska känna till skolans trygghetsarbete och de ska känna sig delaktiga.

– Tack. Mitt uppdrag som rektor är att ge förutsättningarna för att skapa en bra miljö i skolan, säger rektor Maria Radway. Jag tror på en skola där elever har inflytande, där kan det bli skillnad. Därför har vi inrättat en barn- och elevombudsman och en utvecklingslärare som stöttar elevråden för att öka delaktigheten.

Dela: