Info angående verksamhetsanpassning på Olaus Petri skola.

SISAB(skolor i stockholm AB) planerar för ett underhåll/byte av ventilation på Olaus Petri skola. Eftersom ventilationen inte kan vara igång samtidigt som underhåll/byte sker, kan vi inte heller ha verksamheten i lokalerna medan detta pågår .

Skolan behöver därför helevakueras under tiden.

SISAB har uppskattat genomförande tiden ( tiden som elever och personal behöver vara evakuerade) till 1 ½ år. SISAB:s preliminära tidsplan innebär utredning under 2019 och genomförande 2020-2021. Det preliminära förslaget till evakuering är till Gärdesskolan. Tidplan och evakuering kommer att fastställas under utredninens gång.

Maria Radway Berg

Rektor

Gärdesskolorna

 

Dela:
Kategorier: