Information från elevhälsan

Enligt skollagen ingår elevhälsans medicinska del som en del i skolans samlade elevhälsa.

Här följer information till dig som är elev eller vårdnadshavare med barn som ska/har börjat i skolan. Elevhälsans medicinska del, dvs skolsköterska och skolläkare finns i skolan. Vi ska i samarbete med elev och vårdnads­havare bidra till att skolgången blir den bästa möjliga. Vi tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Som inom all annan hälso-­ och sjukvård har vi tystnadsplikt. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande, vi följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser. En förutsättning för bra hälsa är att trivas med sin tillvaro och skolsituation. Därför är det en av elevhälsans viktigaste uppgifter att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande.

Elevhälsans medicinska del i Stockholms stad dokumenterar i datajournaler. Systemet behandlar samma personuppgifter som stadens elevregister. Datajournalerna behandlas med samma sekretess som i all övrig hälso- och sjukvård. Statistisk bearbetning av avidentifierade hälsodata ligger till grund för planering av elevhälsans insatser.

Vi arbetar i enlighet med Patientsäkerhetslagen, vilket i vår verksamhet bland annat innebär att vi uppmuntrar vårdnadshavare och elever att ställa frågor och lämna synpunkter. Om du undrar över eller känner tveksamhet inför något ber vi dig i första hand tala med skolsköterskan på ditt barns skola.

 

Elevhälsans medicinska insats

Utb.förvaltningen

Gärdesskolan

Banérgatan 56

115 53 Stockholm

Telefon: 08-50844263

 

 

Dela: