Likabehandling

Alla former av kränkande språk och handlingar ska bemötas direkt av de vuxna i skolan. På båda skolorna finns en brevlåda där eleverna kan lägga meddelanden till likabehandlingsgruppen. Skolmedling används som metod för att lösa konflikter. All personal på skolan har utbildats i minimedling av Medlingscentrum.

Likabehandlingsgruppens upppgift

Likabehandlingsgruppens främsta uppgift är att utreda kränkningar och trakasserier. Dessutom ska gruppen strukturera, utveckla och följa upp likabehandlingsarbetet på Gärdesskolan. Den ska inspirera till trygghetsskapande arbete i klasserna och sträva efter att planen mot diskriminering och kränkande behandling följs på alla punkter. Likabehandlingsgruppen består av representanter från alla stadier. Lista över likabehandlingsgruppens medlemmar och kontaktinformation anslås i varje klassrum och i lärplattformens rum, men även här nedan.

I likabehandlingsgruppen ingår

Gärdesskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling leds av barn- och elevombudsmannen Ann-Sofie Wikander tillsammans med rektor Maria Radway Berg.

Bakre raden:

Ann-Sofie Wikander, Barn- och Elevombudsman, Gärdesskolan och Olaus Petri skola.

Helene Harling, Lärare åk 7-9, Gärdesskolan.

Lena Karlström, Elevassistent åk 4-6, Gärdesskolan.

Ludvig Webrink, Lärare åk 4-9, Gärdesskolan och Grundsärskolan.

Främre raden:

Tomas Johansson, Lärare åk 3-9, Gärdesskolan, Olaus Petri skola och Grundsärskolan.

Maria Radway Berg, Rektor, Gärdesskolan och Olaus Petri skola.

Maud Lövqvist (slutat)

Johan Holm, Lärare åk 3-9, Gärdesskolan och Olaus Petri skola.

Frånvarande:

Kristina Fredlund, Biträdande rektor åk F-3, Gärdesskolan.

Marianne Segelman-Kilgren, Biträdande rektor åk 4-6 och Grundsärskolan, Gärdesskolan.

Robert Mann, Biträdande rektor åk 7-9, Gärdesskolan.

Agneta Gerdbo, Biträdande rektor åk F-3, Olaus Petri skola.

Lena Lagerljung, Lärare åk 1-3, Olaus Petri skola.

 

Dela:
Kategorier: