Likabehandling

Alla former av kränkande språk och handlingar ska bemötas direkt av de vuxna i skolan. På båda skolorna finns en brevlåda där eleverna kan lägga meddelanden till likabehandlingsgruppen. Skolmedling används som metod för att lösa konflikter. All personal på skolan har utbildats i minimedling av Medlingscentrum.

Likabehandlingsgruppens upppgift

Likabehandlingsgruppens främsta uppgift är att utreda kränkningar och trakasserier. Dessutom ska gruppen strukturera, utveckla och följa upp likabehandlingsarbetet på Gärdesskolorna. Den ska inspirera till trygghetsskapande arbete i klasserna och sträva efter att planen mot diskriminering och kränkande behandling följs på alla punkter. Likabehandlingsgruppen består av representanter från alla stadier.  Lista över likabehandlingsgruppens medlemmar och kontaktinformation anslås i varje klassrum och i lärplattformens rum, men även här nedan.

I likabehandlingsgruppen ingår

Gärdesskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling leds av barn- och elevombudsmannen Ann-Sofie Wikander tillsammans med rektor Maria Radway Berg.

Bakre raden:

Ann-Sofie Wikander, Barn- och Elevombudsman, Gärdesskolorna

Helene Harling, Lärare, åk 7-9, Gärdesskolan

Lena Karlström, Elevassistent, åk 4-6, Gärdesskolan

Ludvig Webrink, Lärare, åk 4-9, Gärdesskolan inkl. särskolan

Främre raden:

Tomas Johansson, Lärare, åk 3-9, Gärdesskolorna inkl. särskolan

Maria Radway Berg, Rektor, Gärdesskolorna

Maud Lövqvist (slutat)

Johan Holm, Lärare, åk 3-9, Gärdesskolorna

Frånvarande:

Kristina Fredlund, Biträdande rektor, åk F-3

Marianne Segelman-Kilgren, Biträdande rektor, åk 4-6, Gärdesskolan

Robert Mann, Biträdande rektor, åk 7-9, Gärdesskolan

Agneta Gerdbo, Biträdande rektor, åk F-3 Olaus Petri skola

Lena Lagerljung, Lärare åk 1-3, Olaus Petri skola

 

Dela:
Kategorier: