Till innehåll på sidan

Likabehandling

I skolans demokratiska uppdrag ingår att ge eleverna inflytande och delaktighet. Där ingår också att arbeta för alla barns lika rättigheter genom att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Alla former av kränkande språk och handlingar ska bemötas direkt av de vuxna i skolan. På skolan finns en brevlåda där eleverna kan lägga meddelanden till likabehandlingsgruppen. Skolmedling används som metod för att lösa konflikter. All personal på skolan har utbildats i minimedling av Medlingscentrum.

Likabehandlingsgruppens upppgift

Likabehandlingsgruppens främsta uppgift är att utreda kränkningar och trakasserier. Dessutom ska gruppen strukturera, utveckla och följa upp likabehandlingsarbetet på Gärdesskolan. Den ska inspirera till trygghetsskapande arbete i klasserna och sträva efter att planen mot diskriminering och kränkande behandling följs på alla punkter. Likabehandlingsgruppen består av representanter från alla stadier. Lista över likabehandlingsgruppens medlemmar och kontaktinformation anslås i varje klassrum och i lärplattformens rum, men även här nedan.

I likabehandlingsgruppen ingår

Gärdesskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling leds av barn- och elevombudsmannen Ann-Sofie Wikander tillsammans med rektor Maria Radway Berg. I gruppen ingår lärare i åk F-9 och grundsärskolan samt fritidspersonal.

 

Dela:
Kategorier: