Likabehandling

Gärdesskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling leds av barn- och elevombudsmannen Ann-Sofie Wikander tillsammans med rektor. Likabehandlingsgruppen består av representanter från alla stadier. All personal på skolan har utbildats i minimedling av Medlingscentrum.

I likabehandlingsgruppen ingår

Bakre raden:

Ann-Sofie Wikander, Barn- och Elevombudsman, Gärdesskolorna

Helene Harling, Lärare, åk 7-9, Gärdesskolan

Lena Karlström, Elevassistent, åk 4-6, Gärdesskolan

Ludvig Webrink, Lärare, åk 4-9, Gärdesskolan inkl. särskolan

Främre raden:

Tomas Johansson, Lärare, åk 3-9, Gärdesskolorna inkl. särskolan

Maria Radway Berg, Rektor, Gärdesskolorna

Maud Lövqvist (slutat)

Johan Holm, Lärare, åk 3-9, Gärdesskolorna

Frånvarande:

Kristina Fredlund, Biträdande rektor, åk F-3

Marianne Segelman-Kilgren, Biträdande rektor, åk 4-6, Gärdesskolan

Robert Mann, Biträdande rektor, åk 7-9, Gärdesskolan

Agneta Gerdbo, Biträdande rektor, åk F-3 Olaus Petri skola

Lena Lagerljung, Lärare åk 1-3, Olaus Petri skola

 

 

 

Dela:
Kategorier: