Toppbetyg för Skolrestaurangen!

TOPPBETYG FÖR SKOLRESTAURANGEN PÅ GÄRDESSKOLAN I SAMBAND MEDLIVSMEDELSKONTROLL!

Den 1 oktober gjorde Miljöförvaltningen ett oanmält kontrollbesök i Skolrestaurangen på Gärdesskolan.
Vid kontrollen bedömdes att reglerna i livsmedelslagstiftningen följdes på de områden som
kontrollerades. Dessa områden var:
- Säker hantering, lagring och transport
- Rengöring och desinfektion
- Temperatur
- Personlig hygien
- HACCP-baserade förfaranden (temperaturkontroller)

Dela:
Kategorier: