Bristande skydd för kränkta skolbarn

Gärdesskolan omnämns i en artikel, "Bristande skydd för kränkta skolbarn" i DN som ett gott exempel på hur förebyggande likabehandlingsarbete kan bedrivas i skolan.

Til syvende og sidst handlar det om arbetet på den enskilda skolan, säger Olle Burell och tar Johan Skytteskolan och Gärdesskolan som goda exempel.

 

Dela:
Kategorier: