Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolledningen utgörs av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef. 

Ansvarsområden

Maria Radway rektor 

Agneta Gerdbo  bitr. rektor Olaus Petri skola åk F-3

Marianne Segelman-Kilgren bitr. rektor åk F-6

Fredrik Bjurenfors bitr. rektor åk 7-9

Robert Mann  bitr. rektor åk 7-9

Harke Steenbergen bitr. rektor GrSärskolan 

Helene Sjöblom Administrativ chef