Skolledning

Skolledningen utgörs av rektor, biträdande rektorer och intendent. 

Ansvarsområden

Maria Radway rektor

Kristina Fredlund bitr. rektor Gärdesskolan åk F-3

Agneta Gerdbo  bitr. rektor Olaus Petri skola åk F-3

Marianne Segelman vik. bitr. rektor åk 4-6, Grundsärskolan

Robert Mann  bitr. rektor åk 7-9

Anne-Charlotte Enhamre bitr. rektor åk 7-9

Helene Sjöblom Administrativ chef