Skolledning

Skolledningen utgörs av rektor, biträdande rektorer och intendent. 

Ansvarsområden

Maria Radway rektor åk F-3

Kristina Fredlund bitr. rektor Gärdesskolan åk F-3

Agneta Gerdbo  bitr. rektor Olaus Petri skola åk F-3

Marianne Segelman bitr. rektor åk 4-6, Grundsärskolan

Fredrik Bjurenfors vik.bitr. rektor åk 7

Robert Mann  bitr. rektor åk 8-9

Helene Sjöblom Administrativ chef