Rutin för skolor vid befarad coronasmitta

Här beskrivs rutin för skolors agerande vid befarad smitta av coronaviruset covid-19.

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm ska individer som kan ha varit utsatta för smitta - i vårt fall elever och personal som är friska och inte uppvisar symtom på sjukdom - gå till skolan och till sitt arbete. 

De som kan ha varit utsatta för smitta ska därför uppmanas vara uppmärksamma på tidiga tecken på sjukdom och vid sjukdomssymtom stanna hemma och kontakta 1177. 
Källa: 1177

Alltid vid misstanke om fall av coronavirus på skolan  

Medarbetare kontaktar rektor
Rektor kontaktar grundskolechef eller gymnasiechef
Rektor kontaktar Margaretha Orvarsson Hannfors, skolöverläkare, för råd och stöd i hantering av det inträffade.

 
Rutin elev  

Om en elev som varit utsatt för smitta till exempel i riskområden insjuknar i skolan ska du:  

 • föra eleven till ett enskilt rum (isoleras) Gärdesskolan rum 8   

Observera att eleven ska föras direkt till det enskilda rummet. 

Observera att eleven inte får gå runt på skolan och hämta sina tillhörigheter. Det får skötas av någon annan på skolan.  

Observera att eleven inte ska hänvisas till skolsköterskans mottagning 

 • se till att vårdnadshavarna kontaktas, ta hjälp av skolledning eller expedition
 • se till att eleven snarast och i överenskommelse med vårdnadshavarna lämnar skolan eller hämtas av vårdnadshavarna  
 • uppmana vårdnadshavarna att kontakta 1177 
 • informera rektorn om det inträffade  
 • se till att rummet där eleven har vistats vädras och ej används på 2 timmar efter att eleven har lämnat rummet. 

 
Rutin medarbetare  

Om en medarbetare som kan ha varit utsatt för smitta insjuknar under arbetsdagen ska denne 

 • omedelbart uppsöka ett tomt rum, Gärdesskolan rum 8   
 • kontakta en kollega som kan samla ihop hens tillhörigheter 
 • därefter lämna skolan 
 • se till att rektor snarast får information om det inträffade 
 • kontakta 1177 

Rummet där medarbetaren har vistats ska vädras och ej användas på 2 timmar efter att medarbetaren har lämnat rummet. 

Fakta 

Symtomen som man får av coronaviruset är feber, hosta och luftvägsbesvär. Om du inte har varit i något av de områden där det just nu rapporteras att många insjuknat i covid-19, eller träffat någon som du vet bär på viruset de senaste 14 dagarna, finns det ingen anledning att misstänka att du fått det nya coronaviruset. Källa: 1177.se 

 

Dela:
Kategorier: