Till innehåll på sidan

Samverkansråd

Elevråd

Gärdesskolorna har fyra elevråd som representerar Olaus Petri skolans lågstadium, Gärdesskolans lågstadium, Gärdesskolans mellanstadium och Gärdesskolans högstadium.  Elevråden består av 36 aktiva elevrådsrepresentanter som regelbundet träffas och utövar elevinflytande över sin skolvardag.  Elevråden stöttas av skolans utvecklingslärare för elevinflytande och inre och yttre miljö Ulrika Ivéus som hjälper till att föra elevernas frågor vidare till skolledning och yttre aktörer.  Ett arbetssätt för att utöva elevinflytande är FIXA PLUGGET projekt som innebär direktverkande elevinflytande där eleverna själva arbetar med att förbättra sin skolmiljö.

Elevrådet på Gärdesskolan är en ideell organisation som är skapad av elever för elever. Vårt syfte är att lyfta Gärdesskolan, göra verklighet av åsikter och idéer, och att bidra till en mer givande och roligare skolgång. Vi består av representanter från varje klass på högstadiet. På våra elevrådsmöten som sker med två veckors mellanrum, gör vi skillnad.

Som representant ansvarar du för att lyfta klassens åsikter, hålla i klassråden, och informera klassen. Representanterna väljs demokratiskt i början av läsåret. Alla representanter ingår i olika utskott som jobbar med utskottsspecifika frågor. Utskotten är: Inre och yttre miljöutskottet, psykosociala utskottet, matutskottet, PR och dokumentationsutskottet och Idrott och aktivitetsutskottet.

Har du frågor, eller kanske synpunkter? Tveka inte, Kontakta elevrådet! Prata med din elevrådsrepresentant eller med styrelsen.

Högstadiets elevråd

Ordförande, Charlie Bergvall
Sekreterare, Katja Leuhusen 9A

 

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett sätt för skolledningen att föra en dialog med föräldragruppen på skolan. På Gärdesskolan finns två föräldraråd, F-3 och 4-9. Från varje årskurs deltar en representant. Rådet träffas ett par gånger per termin för att diskutera aktuella verksamhetsfrågor. Representanterna lyssnar in synpunkter från hela föräldragruppen.

Matråd

Matråd har vi på skolan två gånger på höstterminen och tre gånger på vårterminen där har eleverna möjlighet att framföra önskemål om maträtter och matsal. Genom dessa råd har vi arbetat fram elevens val en gång i månaden.

 

Dela:
Kategorier: