Till innehåll på sidan

Skolplats på Gärdesskolan?

Roligt att du är intresserad av att börja på Gärdesskolan. Vi har samtliga grundskolans åk F-9. Vi hoppas kunna motsvara dina höga förväntningar och erbjuda dig en plats hos oss.

Ansökan

 Lär gärna känna skolan bättre här på webbplatsen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om Gärdesskolan eller hur man ansöker om att få börja här.Har du frågor som rör ansökningsförfarandet eller frågor om skolan är du välkommen att kontakta biträdande rektor för aktuell årskurs. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt i huvudmenyn.  Mer information om Söka skola i Stockholms stad hittar du på stadens webbplats http://grundskola.stockholm/sok-skola/

Söka skola under skolvalsperioden

Alla barn ska börja i förskoleklass det år de fyller sex år. Det kan ibland också bli aktuellt att välja ny skola inför skolår 4 och 7. Sista datum för att välja är i mitten av februari. Ansökan gör du då via Stockholms stads webbtjänst för skolval.

Byta skola mellan skolår

Behov av byte av skola under skolåret och i andra skolår än i åk 4 och åk 7 kan också uppstå. Ansökan sker då på blankett direkt till till oss. Har barnet två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna ansökningsblanketten. Handläggningstiden är ungefär två veckor.

Dela: