Skolplats på Gärdesskolan?

Ansökan till Gärdesskolan görs på blankett. För dig som söker till högstadiet gäller blanketten "Gärdesskolan val till åk 7". I övrigt används blanketten "Ansökan till kommunal skola". Har barnet två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna ansökningsblanketten. 

Val till förskoleklass görs på webben under skolvalsperioden som pågår 15 januari-15 februari.  Nytt för detta år är att elever som ansöker om plats i årkurs 7 höstterminen år 2017 gör det i  Stockholms stads webbtjänst för skolval under den gemensamma skolvalsperioden! 

 

Dela: