Skolplats på Gärdesskolan?

Ansökan

Roligt att du är intresserad av att börja på Gärdesskolan. Vi har samtliga grundskolans åk F-9. Vi hoppas kunna motsvara dina höga förväntningar och erbjuda dig en plats hos oss. Lär gärna känna skolan bättre här på webbplatsen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om Gärdesskolan eller hur man ansöker om att få börja här.

Söka skola under skolvalsperioden

Alla barn ska börja i förskoleklass det år de fyller sex år. Det kan ibland också bli aktuellt att välja ny skola inför skolår 4 och 7. Sista datum för att välja är i mitten av februari. Ansökan gör du då via Stockholms stads webbtjänst för skolval.

Byta skola mellan skolår

Behov av byte av skola i andra skolår kan också uppstå om det finns speciella skäl såsom elevvårds- eller familjeskäl och för elever med behov av särskilt stöd. Ansökan sker på blankett direkt till skolan. Har barnet två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna ansökningsblanketten.

Dela: