Söka skola

Obligatorisk förskoleklass höstterminen 2018

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

 Den 15 januari startar ansökningsperioden och i samband med detta har vi nu tagit fram en ny informationsfilm gällande Söka skola 2018.

Söka skola utanför skolsökperioden

Du som vill göra ansökan till skola, utanför perioden för Söka skola (15 januari – 15 februari) gör det med denna blankett som du skickar till den skola du är intresserad av. Vill du söka till flera skolor så skickar du en separat blankett till varje skola.

Blankett för ansökan utanför skolsökperioden

Skicka din ansökan till:

Gärdesskolan
Banérgatan 56
115 53 Stockholm

Du kan också skicka skannad ansökan per mejl till vår funktionsbrevlåda: gardesskolorna@stockholm.se.

Skolan/skolorna du skickat in en ansökan till kan sedan informera dig om när du kan få besked om du fått en plats eller inte. Skolorna ska ha fasta datum för när besked lämnas (datumen varierar mellan skolorna) och eleverna antas enligt Stockholms stads antagningsregler.

Om ditt barn saknar skolplats och inte blivit erbjuden en sådan kontaktar du ditt barns skolpliktsbevakande skola. Ditt barn är inte garanterad en plats på den skolpliktsbevakande skolan. Den skolpliktsbevakande skolans ansvar är att elever i ett visst geografiskt område blir placerade på en skola nära hemmet. Stockholms Kontaktcenter kan ge dig information om vilken kommunal skola som är ditt barns skolpliktsbevakande skola.

 

Söka förskoleklass

Har du ett barn som fyller sex år under året, kan du söka till förskoleklass. Perioden då du söker pågår mellan 15 januari och 15 februari. Har ditt barn inte gått i förskoleklass, kan du söka direkt till årskurs 1 under samma tidsperiod. 

Läs mer hur du söker skola för ditt barn.

Söka skola årskurs 1-9

Går ditt barn sista året på sin skola? Eller önskar du byta till en annan skola? Då behöver du söka en ny skola för att ditt barn till nästa läsår. Perioden då du kan söka pågår mellan 15 januari och 15 februari.
Läs mer söka skola åk 1-9

Du som har flyttat till eller inom Stockholm

15 januari–15 februari varje år är det dags att söka skola. Du som har flyttat till Stockholm under en annan period vänder dig direkt till den skola du är intresserad av. Det gäller även dig som redan går i en skola i Stockholm och vill byta skola under terminen.
Läs mer hur du som har flyttat söker skola.

Du som är nyanländ

Du som är nyanländ ska vända dig till START Stockholm:

START Stockholm
Tensta Gymnasium
Hagstråket 11, Tensta
Telefon: 08-508 335 00
E-post: STARTstockholm@stockholm.se

Sida för dig som är nyanländ

Dela:
Kategorier: