ABC

Antal: 1

  • Info till vårdnadshavare

    Vi förstår att det finns oro angående corona och samhällsläget, både bland elever och hos dig som vårdnadshavare. Nuläget är att skolan är öppen och verksamheten pågår som vanligt för friska, symptomfria elever och lärare. Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer och har beredskap vid eventuella förändringar.

    Alla våra elever har rätt till sin garanterade undervisningstid. Just nu har vi fokus på hur vi ska arbeta för att säkerställa den om en stor andel av våra medarbetare och elever är hemma på grund av sjukdom.

    Skolplikt

    Kategorier: