Coronaviruset

Antal: 2

 • Rutin för skolor vid befarad coronasmitta

  Här beskrivs rutin för skolors agerande vid befarad smitta av coronaviruset covid-19.

  Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm ska individer som kan ha varit utsatta för smitta - i vårt fall elever och personal som är friska och inte uppvisar symtom på sjukdom - gå till skolan och

  Kategorier:
 • Rekommendationer för skolornas kommunikation rörande coronaviruset

  Detta är utbildningsförvaltningens riktlinjer för kommunikation rörande coronaviruset:

  Med anledning av coronaviruset kan det finnas press på skolan att informera i frågan. Skolan har en viktig uppgift att vara så saklig som möjligt och fatta väl avvägda beslut, för att inte ytterligare öka oron som finns i samhället.

  Kategorier: