Till innehåll på sidan

Elevens val

Antal: 5

 • Elevens val

  I grundskolans timplan anges ett visst antal timmar för elevens val. Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper i ett eller flera ämnen.

  Kategorier:
 • Programmering

  Från och med höstterminen 2018 ska alla elever undervisas i programmering i framförallt matematik och teknikämnena.

  Kategorier:
 • Bild

  Gillar du bild så har du chans att få ägna dig mer åt att måla och skissa. Du får lära dig nya tekniker, men också att vidareutveckla de färdigheter du redan fått på den ordinarie bildundervisningen.

  Kategorier:
 • Matematik

  Här fördjupar vi och breddar oss inom både matematik och naturvetenskap. Vi arbetar med problemlösningsuppgifter inom matematiken och genomför olika laborationsuppgifter i fysik och kemi.

  Kategorier: