Pax

Antal: 1

  • Politikern Lotta Edholm (L) besöker klasslärarna.

    Pax i skolan

    PAX i skolan syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Det första steget handlar om att läraren tillsammans med eleverna formulerar en gemensam vision för hur de kan skapa världens bästa klassrum.

    Kategorier: