Skolhälsan

Antal: 1

  • Elevhälsa

    Gärdesskolorna har en väl utbyggd elevhälsoorganisation. Elevhälsan består av skolledning, speciallärare/specialpedagog, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, barn- och elevombudsman samt studie- och yrkesvägledare. Personalen i elevhälsan arbetar i flera mindre team beroende på årskurser. Samarbetet mellan elevhälsan och övrig personal beskrivs i skolans elevhälsoplan.

    Elevhälsoarbetet är hela skolans uppdrag och utgår från att sätta elevens bästa i centrum. Det börjar i klassrummet och syftar till att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

    Kategorier: