Värdegrund

Antal: 1

  • Värdegrund

    Det demokratiska uppdraget genomsyrar Gärdesskolans värdegrund. I uppdraget ingår att ge eleverna inflytande och delaktighet.

    Kategorier: