Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 6

 • Elev i samtal hos elevhälsan

  Elevhälsa

  Gärdesskolorna har en väl utbyggd elevhälsoorganisation. Elevhälsan består av skolledning, speciallärare/specialpedagog, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, barn- och elevombudsman samt studie- och yrkesvägledare.

  Kategorier:
 • Frånvaro och ledighet

  När ditt barn är sjukt ska du anmäla frånvaro till skolan. Vill du att ditt barn ska vara ledigt ska du ansöka om det i förväg.

  Kategorier:
 • Likabehandling

  I skolans demokratiska uppdrag ingår att ge eleverna inflytande och delaktighet. Där ingår också att arbeta för alla barns lika rättigheter genom att motverka diskriminering och kränkande behandling.

 • Barn-och Elevombudsman

  Ann-Sofie Wikander är Gärdesskolans och Olaus Petri skolas Barn-och Elevombudsman. Hon ansvarar för likabehandlingsarbetet i åk F-9.

 • Hedersomnämnandet 2016

  Hedersomnämnandet gick till Gärdesskolorna

  Gärdesskolorna på Östermalm fick ett hedersomänande i samband med prisutdelningen med motiveringen: Gärdesskolorna har ett genomtänkt och strukturerat tillvägagångssätt för att öka elevernas trygghet i skolan och motverka diskriminering och kränka