Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 8

 • Elevhälsa

  Gärdesskolorna har en väl utbyggd elevhälsoorganisation. Elevhälsan består av skolledning, speciallärare/specialpedagog, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, barn- och elevombudsman samt studie- och yrkesvägledare. Personalen i elevhälsan arbetar i flera mindre team beroende på årskurser. Samarbetet mellan elevhälsan och övrig personal beskrivs i skolans elevhälsoplan.

  Kategorier:
 • Frånvaro och ledighet

  Från och med skolstart läsåret 17/18 har Stockholm Stad infört ett nytt system, vad gäller bland annat frånvaroanmälan och registrering av elever. Detta kan komma att innebära vissa störningar, vilket vi ber er att ha överseende med. Vänligen ta del av bifogad information, som ska ses som hjälp till dig som vårdnadshavare.

  Kategorier:
 • Likabehandling

  Alla former av kränkande språk och handlingar ska bemötas direkt av de vuxna i skolan. På båda skolorna finns en brevlåda där eleverna kan lägga meddelanden till likabehandlingsgruppen.

 • Barn-och Elevombudsman

  Ann-Sofie Wikander är Gärdesskolans och Olaus Petri skolas Barn-och Elevombudsman. Hon ansvarar för likabehandlingsarbetet i åk F-9.

 • Hedersomnämnandet 2016

  Hedersomnämnandet gick till Gärdesskolorna

  Gärdesskolorna på Östermalm fick ett hedersomänande i samband med prisutdelningen med motiveringen: Gärdesskolorna har ett genomtänkt och strukturerat tillvägagångssätt för att öka elevernas trygghet i skolan och motverka diskriminering och kränka

 • GÅ-CYKLA TILL SKOLAN!

  Tema Trafik!

  Syfte och mål med temat

  Barnen ska lära sig och känna till enkla och viktiga trafikregler och lagar, trafikmärken och skyltar.

 • Kameror på skolan

  Som ett led i vårt förebyggande trygghetsarbete har vi från höstterminen 2016 kameror uppsatta på Gärdesskolan. Tanken med kamerorna är att de ska vara en hjälp att dels förebygga men även utreda brott.