Särskilt stöd

Antal: 2

 • Elevhälsa

  Gärdesskolorna har en väl utbyggd elevhälsoorganisation. Elevhälsan består av skolledning, speciallärare/specialpedagog, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, barn- och elevombudsman samt studie- och yrkesvägledare. Personalen i elevhälsan arbetar i flera mindre team beroende på årskurser. Samarbetet mellan elevhälsan och övrig personal beskrivs i skolans elevhälsoplan.

  Elevhälsoarbetet är hela skolans uppdrag och utgår från att sätta elevens bästa i centrum. Det börjar i klassrummet och syftar till att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

  Kategorier:
 • Information från elevhälsan

  Enligt skollagen ingår elevhälsans medicinska del som en del i skolans samlade elevhälsa.

  Här följer information till dig som är elev eller vårdnadshavare med barn som ska/har börjat i skolan. Elevhälsans medicinska del, dvs skolsköterska och skolläkare finns i skolan.