Till innehåll på sidan

Värdegrund

Det demokratiska uppdraget genomsyrar Gärdesskolans värdegrund. I uppdraget ingår att ge eleverna inflytande och delaktighet. Där ingår också att arbeta för alla barns lika rättigheter genom att motverka diskriminering och kränkande behandling.

 

 

Dela:
Kategorier: