Till innehåll på sidan

Värdegrund

Det demokratiska uppdraget genomsyrar Gärdesskolans värdegrund. I uppdraget ingår att ge eleverna inflytande och delaktighet. Där ingår också att arbeta för alla barns lika rättigheter genom att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Vi värnar om att skapa en positiv vi-känsla där eleverna ska känna trygghet, glädje och gemenskap med aktiviteter som främjar gruppsammanhållningen i större och i mindre grupper. För att erbjuda en god lärmiljö med studiero håller vi fokus på den pedagogiska lärmiljön.

Dela:
Kategorier: