Värdegrund

Gärdesskolornas värdegrund, uttrycker de demokratiska värdena och respekten för alla människors lika värde som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter grundas på.

Ingen av våra elever ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Vi arbetar med ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna skapa en inkluderande miljö för alla elever. Vi uppmärksammar och synliggör normer i vårt dagliga arbete på skolan.

Våra elever ska ha lika möjligheter att mötas och bedömas, utifrån sina egna egenskaper och förutsättningar.

 

 

 

Dela:
Kategorier: