Vision

Gärdesskolorna skall vara en lugn och harmonisk arbetsplats för alla elever och vuxna.

Arbetsmiljön ska präglas av trygghet och arbetsro, respekt och ansvarstagande.

Dela:
Kategorier: