Start

Välkommen till Gärdesskolorna

 

En bra skola för alla
·         Lärare som är tydliga pedagogiska ledare.
·         Höga förväntningar och höga krav
·         Här får varje elev förutsättningar att utvecklas till framtidens världsmedborgare
 
Gärdesskolorna passar dig som:
·         Vill ha en bra undervisning av erfarna och ambitiösa lärare
·         Har bestämt dig för att satsa på skolan
·         Vill ha ett tryggt arbetsklimat och en bra skolmiljö
·         Uppskattar ordning och reda
·         Vill lära dig ta ansvar för din utbildning och framtid

 

Nyheter

Information

Information angående skolvalet HT2020

Det är många sökande till de kommunala skolorna på Östermalm i år. Det medför att vårdnadshavare inte är garanterad någon av de skolor man valt i sin ansökan.

Info till vårdnadshavare

Vi förstår att det finns oro angående corona och samhällsläget, både bland elever och hos dig som vårdnadshavare. Nuläget är att skolan är öppen och verksamheten pågår som vanligt för friska, symptomfria elever och lärare. Vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer och har beredskap vid eventuella förändringar.

Info angående verksamhetsanpassning på Olaus Petri skola.

SISAB(skolor i stockholm AB) planerar för ett underhåll/byte av ventilation på Olaus Petri skola. Eftersom ventilationen inte kan vara igång samtidigt som underhåll/byte sker, kan vi inte heller ha verksamheten i lokalerna medan detta pågår .

Gärdets folkskola, 1950-tal

Skolplattformen

Skolplattformen är en ny gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor. Vi kommer att successivt fylla Skolplattformen med allt mer innehåll.

Information om skolplattformen till dig som är vårdnadshavare med barn i grundskola

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholm stads förskolor och skolor. Från och med 20 augusti kommer du att få tillgång till den. I skolplattformen får du information om ditt barns skolgång direkt i din mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Vad innehåller skolplattformen?

Skolplattformen innehåller information om ditt barns skolgång. Mängden information kommer att fyllas på successivt. Skolplattformen ersätter från höstterminen Skolwebben.

Politikern Lotta Edholm (L) besöker klasslärarna.

Pax i skolan

PAX i skolan syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Det första steget handlar om att läraren tillsammans med eleverna formulerar en gemensam vision för hur de kan skapa världens bästa klassrum.

Skolplats på Gärdesskolan?

Roligt att du är intresserad av att börja på Gärdesskolan. Vi har samtliga grundskolans åk F-9. Vi hoppas kunna motsvara dina höga förväntningar och erbjuda dig en plats hos oss. Lär gärna känna skolan bättre här på webbplatsen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om Gärdesskolan eller hur man ansöker om att få börja här.

Information inför skolstart

2020-08-19 onsdag

09.00 Upprop klassvis F-6 + 8-9

10.00 Upprop klassvis åk 7

14.00-15.00 RALL, g:a Jupiter

 

2020-08-20 torsdag

Mentorsdag

 

2020-08-21 fredag

Läsning enligt ordinarie schema

09.00-12.00 Stor-EHT, g:a Jupiter

 

Välkomna önskar Skolledningen

Evakueringen

av Olaus Petri skolan påbörjas under ht 20.

Åk 3 börjar ht -20 på Gärdesskolan.

Vårterminen 2021 evakueras F-2 till Gärdesskolan.

Alla klasser F-3 är på Gärdesskolan under år 2021.

Vårterminen 2022 ska alla klasser vara tillbaka på Olaus Petri skolan.

Välkommen till Gärdesskolan

Här kan både du som vill veta mer om skolan och du som är elev eller vårdnadshavare få information om oss och vår verksamhet.

gardesskolorna@edu.stockholm.se
08-508 44 250

 

Ingress: 
Välkommen till Gärdesskolorna